Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2019

5894 3ebe 500
Reposted fromsoftboi softboi viajethra jethra
“ a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz ”
— Halina Poświatowska
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viajethra jethra
Sponsored post
6083 f3e0 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
Zestarzejmy się razem. Będziemy się ścigać wózkami elektrycznymi. I chodzić na randki do lekarza. Jeździć do sanatorium. I wiedzieć wszystko najlepiej. Każdego ranka ja będę zakładał Ci aparat słuchowy, a Ty mi wkładała sztuczną szczękę. I będziemy tak pomarszczeni, że będziemy robić cosplay'e rodzynek. Będziemy bić się laskami jak w gwiezdnych wojnach. Ty zaczniesz robić na drutach, a ja budować domki dla ptaków. Będziemy największymi celebrytami w klubie seniora. A z rana będziemy jeździć komunikacją miejską na drugi koniec miasta, bo tam cebula o trzy grosze tańsza. Takiej miłości chcę i kropka.
— Autor nieznany
5917 31a4 500
Reposted fromtfu tfu viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
9002 1b87 500
Reposted fromsoftboi softboi viathebelljar thebelljar
6066 7822 500
Reposted fromshakeme shakeme viaDreamsMayCome DreamsMayCome
5453 bbf8 500
Reposted fromBabson Babson viaDreamsMayCome DreamsMayCome
Jestem ciągle wściekła i czuję jak ten gniew mnie niszczy, jak rozpadam się na kawałki.
— Sasandra
4902 6cd7 500
bo mało razy oglądałam...
4123 c4b6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaDreamsMayCome DreamsMayCome
9017 df81 500
Witches going to their Sabbath, Luis Ricardo Falero, 1878
8054 dfe4 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...