Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

Każdy w sobie nosi te miliardy gwiazd, gasnących powoli jedna po drugiej, zjadanych przez troski, choroby, nieszczęścia i kataklizmy, ale dużo ich – gwiazd, niezliczenie, miliardy i jeszcze ciągle nowe się rodzą, i może to jest to właśnie, co trzyma nas. Może to jest to, ten ciężki cud, za sprawą którego udaje się jednak wyleźć z mroków jamy na powierzchnię, i żyje się dalej. Świeci się dalej.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viajestemdeszczem jestemdeszczem
Sponsored post
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll viajestemdeszczem jestemdeszczem
0242 8f1d
8019 9fe2
Reposted fromzciach zciach viajestemdeszczem jestemdeszczem

November 02 2018

Reposted from4777727772 4777727772 viathebelljar thebelljar

November 01 2018

6648 ee48 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaskynetpizza skynetpizza
6633 e017 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaskynetpizza skynetpizza
8453 7b10
1167 4b4c 500
Reposted fromsarazation sarazation viathebelljar thebelljar
3079 dcf1 500
Reposted fromsavatage savatage viathebelljar thebelljar
7481 ca38 500
Reposted fromsavatage savatage viajestemdeszczem jestemdeszczem
8496 4bef
Reposted fromfuckblack fuckblack viajestemdeszczem jestemdeszczem

October 31 2018

2502 3aea 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...