Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

6387 95ca 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viajethra jethra

April 21 2017

2659 fe2a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaskynetpizza skynetpizza
4245 dd30
Reposted frommysli-wloczykija mysli-wloczykija
4051 7302 500
Reposted fromvandalize vandalize viajethra jethra

April 16 2017

1828 d3ee 500
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viajethra jethra
6723 50fb 500

cutekittensarefun:

He thinks he’s being sneaky

Reposted fromyoifuckedup yoifuckedup viajethra jethra
9609 6b9c 500
Reposted fromtrickster trickster viaskynetpizza skynetpizza
9596 a410 500
Reposted fromNajada Najada viaskynetpizza skynetpizza
Z reguły o tej porze leżę w łóżku, czytam książki i czuję, że grzybieję od środka, że co godzinę starzeję się o pięć miesięcy.
— Żulczyk
Reposted from61sekund 61sekund viaskynetpizza skynetpizza
0175 ef64 500

continuarte:

Alain Delon

Plein Soleil,1961.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaskynetpizza skynetpizza
1555 1517
Reposted fromsarazation sarazation viadrunkwhipster drunkwhipster
7007 98d5 500
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadrunkwhipster drunkwhipster
2001 534f 500
Reposted fromsarazation sarazation viadrunkwhipster drunkwhipster

April 12 2017

Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
7064 46a4 500
Reposted fromlafuene lafuene viajethra jethra
3408 13fd 500
Reposted fromtfu tfu viajethra jethra
1805 d935
Reposted fromrol rol viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl